Παραδοσιακά κρουστά

Στην κατηγορία αυτή διδάσκονται :

α)παραδοσιακά κρουστά της Ελλάδας:

Τουμπελέκι: Τεχνική για καθαρό ήχο, τρίλιες, ταχύτητα, ρυθμούς απ τον ελλαδικό χώρο Μικρά Ασία, Θράκη κλπ.
Ηπειρώτικο ντέφι
: Σωστό κράτημα , καθαρός ήχος, ρυθμούς της Ηπείρου.
Νταουλι
: Τεχνική για το  κόπανο και βίτσα,  ρυθμούς του Πόντου. Μακεδονία κλπ.

β)  Αραβική Μεσόγειος:

Αραβική τάμπλα( Darbuka): Βασικά χτυπήματα, ασκήσεις για λύσιμο των καρπών, ταχύτητα,καθαρό ήχο, τεχνικές με δάχτυλα(split finger) κλπ. Αραβικοί ρυθμοί.

Frame drum
Bendir
: Βασικα χτυπήματα και τεχνικές με όλα τα δάχτυλα.
Riq:  Διάφορες τεχνικές στα ζήλια και σε όλο το όργανο κρατώντας στο ένα χέρι. Τεχνικές στο δέρμα  κρατώντας με δύο χέρια.