Ρυθμικό Dictée

Εδώ ο μαθητής αποκτά την ικανότητα, να μπορεί να  γράψει σε μια παρτιτούρα,τις ρυθμικές αξίες ή ρυθμικά pattern που ακούει από διάφορες μουσικές ή ακόμα και δικές του ιδέες που μπορεί να έχει.. Οι δυνατότητες στο ρυθμικό dictee φτάνουν στο  να μεταφέρεις στο χαρτί ολόκληρο κομμάτι  ή ένα ολοκληρωμένο σόλο ενός αγαπημένου μουσικού (transcription).

Το πλεονέκτημα της γραφής ήταν και θα είναι ότι αντέχει στο χρόνο. Μπορούμε να κρατάμε στο αρχείο μας  οτιδήποτε γράψουμε και να το χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστούμε.