Ρυθμικό Solfege

Είναι η ανάγνωση όλων των ρυθμικών αξιών και των μουσικών μέτρων που χρειάζεται ένας μουσικός για να  διαβάσει  και να αναλύσει μια παρτιτούρα.  Το ρυθμικό σολφέζ  είναι απαραίτητο σε όλους τους μουσικούς, ανεξαρτήτου οργάνου (ρυθμικό ή μελωδικό) που θέλουν να διαβάζουν και να μην είναι πρακτικοί. Είναι το αλφάβητο της μουσικής που βοηθάει στην επικοινωνία των μουσικών.