Ταμπόυρο (Snare Drum)

Το ταμπούρο είναι το όργανο που πρέπει να μελετήσει ο κάθε σπουδαστής αν θέλει να ασχοληθεί με τις μπαγκέτες, είτε για να παίξει ταμπούρο είτε για να παίξει οποιοδήποτε άλλο κρουστό που παίζεται με μπαγκέτες είτε συνδυασμό αυτών. Το επίπεδο στο ταμπούρο, εφόσον υπάρχει ολοκληρωμένη σπουδή πάνω σ΄αυτό, φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα.