Drums

Στην κατηγορία αυτή διδάσκονται διάφορες τεχνικές όπως:

Τεχνικές στα χέρια

Free stroke
Down stroke
Up stroke
Tap stroke(ghost  notes)
Τεχνικη Moeller(accents) κλπ.

Τεχνική στα ποδιά.

-Heel down
-Heel up
-Leg stroke
-Angle stroke

Άλλοι τομείς μελέτης

Διάβασμα παρτιτούρας
Ανεξαρτησία
Rudiments
Cordination
Gruping
Rythm figures
Linear
Play along

Ρυθμοί
Rock
Funk
Blues
Latin
Brazillian
Suffle
Μονά μέτρα κλπ.